Park Expert Pro -Palvelu

Park Expert Pro –palvelun avulla saadaan digitalisoitua ja tehostettua kaikki seikkailupuistojen työtehtävät. Palvelun avulla voidaan helposti todentaa seikkailupuiston velvoitteet suoritetuksi, standardin EN 15567-2 ”käyttöä koskevat vaatimukset” mukaan. Park Expert Pro –palvelulla on lukuisia etuja, perinteiseen paperin pyörittämiseen verrattuna. Ohjelma koostuu useasta moduulista, jotka on esitelty alla.

1. Henkilösuojaimet ja niiden hallinta, RFID (NFC) –tagien avulla
Seikkailupuistossa asiakkailla on päällään henkilösuojaimet, jotka koostuvat mm. valjaista sekä niihin kiinnitettävistä komponenteista, jotka estävät asiakkaan putoamisen maahan. Näitä kutsutaan yleisesti henkilösuojaimiksi / putoamis-suojaimiksi. Park Expert Pro –palvelussa jokainen asiakasvarustesetti saa oman RFID –tagin. Tagi käytetään lukijalaitteessa, kun varusteet luovutetaan asiakkaalle, sekä hänen palauttaessa ne. Lukijalaite on iso antenni, jonka voi asentaa esim. pöydän alle. Tämä mahdollistaa nopean ja tehokkaan toiminnan.

Park Exper Pro –RFID palvelun edut:
Setit on yksilöity RFID tagillä, sarjanumerot ovat tallessa kaikissa tilanteissa
Setit luetaan lukijalaitteella (antenni), joita voi olla tarvittaessa useita
Rutiinitarkastus tallentuu tietokantaan automaattisesti
Käyttöaika ja todelliset käyttömäärät tallentuu automaattisesti
Täydellinen tarkastus voidaan suorittaa NFC –lukua tukevalla kännykällä tai lukijan kautta
Tarkastaja voi lisätä valokuvia, videoita, ääntä, tekstiä ja muita huomioita digitaaliseen tarkastusdokumenttiin
Tarkastus nopeutuu ja sen dokumentaation laatu paranee
Mahdollistaa asiakasvarusteiden tasaisen kierron, jolloin ne kestävät pidempään
Integraatiosovellus mahdollistaa valjaskapasiteetin reaaliaikaisen seurannan
Integraatiosovelluksen avulla näkee ovatko kaikki setit palautettu
Käyttörekisteri ja lokikirja ovat digitaalisessa muodossa, toiminta tehostuu
Huolto- ja käyttöohjeet ovat digitaalisessa muodossa, oikea tieto oikeassa paikassa
Huoltohistoria tallentuu palveluun ja on helposti saavutettavissa
Asiakasvarustesetin eri komponenttien vaihtamisen dokumentointi on helppoa
Raportissa on nähtävissä komponenttien jäljellä oleva käyttöikä
Huoltotilassa olevia valjaita järjestelmä ei hyväksy
Tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä voi dokumentoida vain henkilö, jolla on oikeudet näihin toimintoihin
Lokikirja henkilösuojaimista on helposti hallittavissa ja päivitettävissä

2. Seikkailuratojen tarkastus ja huolto
Park Expert Pro –palvelussa seikkailuratojen tarkastuksiin ja huoltoon on oma moduuli, jossa dokumentaatio toteutetaan älypuhelimella tai muulla mobiililaitteella. Tarkastuksien yhteydessä tehdyistä huomioista ohjaaja voi ottaa kuvan tai videon, sekä täydentää sitä tekstillä. Huomion kohta määritetään ratakarttaan, eli mikä rata ja mikä elementti on kyseessä. Huomiosta voidaan tehdä työtehtävä, joka voidaan antaa esim. teknikolle, turvallisuuspäällikölle tai radan valmistajalle. Työtehtävä tulee Park Expert Pro palveluun, sekä asianomaisten sähköpostiin. Työtehtävän saanut henkilö määrittää kiireellisyysasteen: korjattava ennen puiston avaamista, korjattava niin pian kuin mahdollista tai vuosihuollon yhteydessä. Kun toimenpide on tehty, merkitään työtehtävä tehdyksi. Samalla karttuu seikkailuradan huoltohistoria. Palvelu kartuttaa seikkaperäistä listaa tehtävistä, jotka hoidetaan myöhemmin kuten vuosihuolto. Raportista selviää jokaisen radan jokaisen elementin vuosihuollon tarpeet. Palvelu kartoittaa tietoa seikkailupuiston yleisistä asioista: ketkä oli paikalla ja milloin, sääolosuhteet, kuka tarkisti ja mitä, asiakasmäärät sekä paljon muita yleisiä asioita. Riskianalyysimoduulissa ohjaajat voivat kartoittaa ja dokumentoida havaittuja riskejä. Riskit dokumentoituu, jolloin ne on helpompi hyödyntää koulutuksessa. Järjestelmän käyttäjät saavat tietoonsa myös muissa vastaavissa puistoissa tehdyistä riskianalyyseistä. Mikäli riski on suuri tai tästä seuraa onnettomuus, on palvelussa onnettomuus- ja läheltäpiti -moduuli. Pelastajilla on työssään käytössään erillinen palvelumoduuli. Siihen dokumentoidaan pelastuspaikka, syy ja pelastuslaitteen käyttö. Käyttö tapahtuu älypuhelimella.

Park Exper Pro –Huolto ja tarkastus palvelun edut:
Dokumentaatio paranee ja tehostuu
Tiedot on helposti löydettävissä
Toiminta tehostuu
Tehtyjä huomioita voi tarkastella useampi ihminen paikasta riippumatta
Työtehtävät voidaan helposti osoittaa jollekin henkilölle
Vuosihuoltolista tulee automaattisesti
Huoltohistoria täydentyy yksityiskohtaisesti, mutta nopeasti
Riskianalyysit kaikkien nähtävillä, tiedon kulku paranee
Pelastustilanteiden määrä ja laatu sekä paikkatieto auttavat kehittämään puiston elementtejä oikeaan suuntaan
Standardin EN 15567-2, velvoitteet voidaan toteen näyttää raportilla, vuositarkastukset nopeutuvat