Kehityshanke

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt yritykselle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Tukea on myönnetty hankkeelle:

Putoamissuojainten huoltopöydän prototyypin kehittämiseen

Seikkailupuistoissa käytettäviä turvalaitteita kutsutaan putoamissuojaimiksi, joiden tarkastus ja huolto on rajoitettu pätevöityneille henkilöille. Putoamissuojainten tarkastukset on suoritettava vähintään 12 kk välein.

Park Expert Finland Oy on kehittänyt konseptiasteelle huoltotason putoamissuojainten huoltoa varten. Tämän kehityshanke mahdollisti ulkopuolisen avun käyttämisen prototyypin jatkokehityksessä. Näin prototyyppi saatiin viimeisteltyä toimivaksi tuotteeksi. Myös prototyypin valmistus ja huoltopöydän käyttö dokumentoitiin yksityiskohtaisesti.

Tavoitteena 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.