Leikkikenttien ja liikunta-alueiden tarkastukset

Leikkikenttien ja liikunta-alueiden ISO 17024 standardin vaatimusten mukainen tarkastaminen

Yrityksemme tekee ISO 17024 mukaisia käyttöönotto- ja vuositarkastuksia leikkikentille ja liikunta-alueille. Sen lisäksi arvioimme havaittujen standardivastaisuuksien riskit käyttämällä systemaattisia riskinarviointimenetelmiä.

Olemme sertifioitu tarkastaja ja olemme pätevöityneet korkeimmalle ”Inspect” tasolle neliportaisella asteikolla. Tämä on ainoa taso joka sisältää myös riskiarvioinnin. Inspect sertifiointi sisältää myös edeltävät Project, Govern ja Design tasot. Sertifiointi on standardin  ISO 17024 mukainen, puolueeton pätevyyden varmistamis- ja ylläpitojärjestelmä leikkikentistä ja liikunta-alueiden turvallisuudesta huolehtiville ammattilaisille.

 

Hyödyt

VYL Sertifiointi leikki- ja liikunta-alueiden ammattilaisille on puolueeton todistus pätevyydestä. Yrityksellämme on kaikki alla mainitut tasot suoritettuna.

  • Sertifioitu suunnittelija (Design taso) tietää turvallisuus- ja esteettömyysvaatimukset ja osaa käyttää luovuuttaan turvallisuusvaatimusten sallimissa rajoissa.
  • Sertifioitu projektipäällikkö (Project taso) osaa tarkastaa suunnitelmat, arvioida valittujen tuotteiden turvallisuuden sekä vaatia, että muut projektissa työskentelevät huomioivat työssään turvallisuusvaatimukset.
  • Sertifioitu hallinnoija (Govern taso) tuntee eri osapuolten vastuut ja tietää miten asennus, huolto ja ylläpito järjestetään lain ja viranomaisten vaatimalla tavalla.
  • Sertifioitu tarkastaja (Inspect taso) osaa tehdä käyttöönotto- ja vuositarkastukset ja havaitessaan puutteita osaa arvioida riskitason minkä perusteella alueen omistaja voi päättää onko puutteen korjaaminen tarpeen.