Seikkailupuistojen tarkastukset

Seikkailupuistojen EN 15567 vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Yrityksemme tekee EN 15567 mukaisia, käyttöönotto- sekä määräaikaistarkastuksia seikkailuradoille. Kyseessä on niin sanottu kolmannen osapuolen tarkastus. Asiakas saa tarkastuksen jälkeen tarkastustodistuksen ja tarkastusraportin. Tarkastusraportissa on kerrottu yksityiskohtaisesti turvallisuuteen liittyvät huomiot sekä suositukset.

Käyttöönottotarkastus

Ennen seikkailuradan käyttöönottoa tarkastuslaitoksen on sertifioitava, että paikka täyttää standardien vaatimukset. Käyttöönottotarkastus on annettava tarkastuslaitoksen tehtäväksi (standardin EN ISO/IEC 17020 tyypin A, B tai C mukainen tarkastuslaitos).

Määräaikaistarkastus

Tarkastuslaitoksen (standardin EN ISO/IEC 17020:2012, liitteen A mukainen tyypin A, B tai C tarkastuslaitos) tulisi tehdä määräaikaistarkastus vähintään kerran kalenterivuodessa ja viimeistään 15 kuukauden aikana.

Seuraavat toimenpiteet on tehtävä:

Silmämääräinen tarkastus

Toiminnan tarkastus

Kuluneiden osien vaihtamistarpeen määrittäminen

Tarkastus, joka sisältää kaikki valmistajan/toimittajan antamien huolto-ohjeiden toimenpiteet

Comments are closed.