Titta Pitman on Park Expertin assisstentti. Kymmenen vuoden kokemus ulkomailla on antanut hänelle hyvän kielitaidon ja vuorovaikutustaidot toimia hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Titan osaamisen kuuluvat mm. markkinointi, myynti, viestintä ja tapahtumatuotantoon liittyvät monet asiat. Titta on asiakaspalvelijana positiivinen ja aina iloinen. Tehtävät Jannen assistenttina ovat hyvin moninaiset ja vaativat usein nopeaa reagointia. Titan kyky hallita isoja kokonaisuuksia on avuksi Park Expertin monissa samanaikaisesti käynnissä olevissa projekteissa. Titta auttaa mielellään Jannen kanssa etsimään ratkaisut sinua askarruttaviin kysymyksiin.