Asiantuntijapalvelut

Yrityksemme on erikoistunut kaupallisen kiipeilyn asiantuntijapalveluihin. Kaupallisella kiipeilyllä tarkoitetaan seikkailupuistoja, kiipeilyseiniä sekä vastaavia toimintoja. Asiantuntijapalvelut voivat olla moninaisia, asiakkaan tarpeista riippuen. Toiminnan ydin on tuottaa, tukea ja auttaa asiakasta haasteellisten dokumenttien luomisessa. Olemme myös asiakkaan tukena neuvotteluissa ja tärkeissä palavereissa. Valvomme projektin laatua alusta loppuun asti ja tuemme asiakasta laitevalinnoissa. Toimintamme on hyvin pitkälle rakennusalalla tunnetun ”vastaavan mestarin” kaltaista toimintaa.

Lupaprosessi
Yrityksemme on ollut merkittävässä roolissa monessa haasteellisessa kaupallisen kiipeilyn lupaprosessissa Suomessa. Laaja-alaisen verkoston sekä kokemuksen ansiosta lupia toiminnalle on saatu mm. luonnonsuojelualueelle, kansallismaisemaan, natura –alueelle, kaupunkipuistoon, liito-oravan ja mustavariksen elinympäristöön.

Rahoitusprosessi
Autamme asiakkaita eri tukimuotojen hakemisessa, kuten Leader- ja Ely:n rahoitukset. Luomme asiakkaan kanssa tarvittavat liiketoimintasuunnitelman, markkinointisuunnitelman ja kustannuslaskelmat. Useat jo toteutuneet hankkeet auttavat realististen arvioiden tekemisessä.

Operoinnissa tarvittavat dokumentit ja käytännöt
Seikkailupuiston käyttövaatimusten (SFS-EN 15567-2) sekä käytäntöjen dokumentointi suomeksi ja luonti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tarvittavat dokumentit suomeksi:

Turvallisuusasiakirja
Pelastussuunnitelma
Riskianalyysi
Evakuointisuunnitelma
PPE käyttörekisteri ja yksilöinti sekä käyttöönottotarkastus (Mahdollisuus RFID järjestelmään)
Ohjekirja
Päivittäinen seurantakaavake
Teknikon ohjekirja
Huolto-ohjeet
Läheltäpiti- ja onnettomuusraportti
Seikkailun pelisäännöt

Turvallisuus, vaatimustenmukaisuus sekä kilpailutus
Seikkailupuiston rakentajan sekä rakenteiden ja välineiden vertailu sekä kilpailutus on haasteellista, jopa ammattilaisille. Huomioon otettavien asioiden määrä on valtava. Kokemuksestamme sekä ammattitaidostamme on suuri taloudellinen hyöty asiakkaillemme myöhemmässä vaiheessa. Rakenne- ja turvallisuusvaatimuksenmukaisuudesta huolehtiminen (SFS-EN 15567-1) yhteistyössä rakentajan ja tilaajan kanssa. Yleensä seikkailupuiston ostajalla ei ole riittävää kokemusta valvoa puiston rakentajan toimia ja rakennustapaa. Kokemuksemme tuo laatua koko prosessiin.

Suunnittelu
Suunnittelemme seikkailupuistoja, vaijeriliukuja, kiipeilyseiniä, leikkikenttiä, seikkailuleikkikenttiä, boulderseiniä ja muita vastaavia kohteita.

Tarkastus
Tarkastustoiminnasta kerrotaan enemmän täällä (linkki)

Koulutus
Koulutuksesta kerrotaan enemmän täällä (linkki)

Huolto
Yrityksemme huoltaa seikkailupuistoja, sekä kiipeilyseiniä. Henkilönsuojainten huolloista ja tarkas-tuksesta on kerrottu enemmän täällä (linkki).

Mikäli tarvitset tukea missä tahansa alaan liittyvässä aiheessa, autamme mielellämme!