Park Expert oli asiantuntijana sekä konsultoimassa meidän seikkailupuistoprojektiamme alusta asti. Seikkailupuistoala ei ollut meille entuudestaan tuttu, joten oli erittäin tärkeää, että mukana oli suomalainen ammattilainen, jolta pystyi kysymään mitä vain luotettavasti.  Erityisesti vaadittava dokumentaatio ja henkilökunnan koulutus olivat meille sisällöltään merkittäviä paketteja, joita emme olisi itse osanneet toteuttaa. Yhteistyömme jatkuu tiiviinä tulevaisuudessakin.

Tuuli Isomeri, Yrittäjä
http://www.aquaplus.fi
tuuli@aquaplus.fi